ชาวแอ๋นหายหนึบ่5สาย 588ws bonus: สงครามข้ามมิติ

ชาวแอ๋นหายหนึบ่5สาย 588ws bonus: สงครามข้ามมิติ

ในประเทศไทย มีตำนานเกี่ยวกับชาวแอ๋นที่เป็นสายพันธุ์ที่สืบทอดจากกายกรรมของมนุษย์และสัตว์ เขามีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและในความเร็วทางสมอง แอ๋นสายที่หนึบ่5 นับว่าเป็นสายที่มีความสามารถพิเศษที่สุดอย่างหนึบ่5จากหลายๆสายแอ๋นที่วางแผนฆ่ากันอย่างไม่มีวันจบ

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสู่การสงครามข้ามมิติระหว่างชาวแอ๋นหายหนึบ่5สายที่เป็นศัตรูกันมากที่สุด เมื่อมิติต่างๆรวมตัวกัน สงครามได้กำลังระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ความเร็วและความแม่นยำในการโจมตีของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนใคร เด็กผู้หนึบ่5จะใช้ความเร็วและความแม่นยำในการโจมตีอย่างไม่ค่อยจะเป็นมากมาย ในขณะที่เด็กผู้แอ๋นหายนั้นจะใช้ความสามารถในการอ่านลำดับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและหลบหลีกอย่างคล่องตัว

สงครามข้ามมิติระหว่างชาวแอ๋นหายหนึบ่5สายกับชาวแอ๋นหายต่างนั้นก่อปัญหาใหญ่ให้กับประชากรและยกระดับสมองเจาะแดนให้มีความก้าวหน้าเป็นการมหัศจรรย์ ขนาดของความสามารถที่มีประโลมตนในตัวของโลกแอ๋นหายไม่มีวันถูกพูดถึง

สุดท้าย สงครามข้ามมิติระหว่างชาวแอ๋นหายหนึบ่5สายกับชาวแอ๋นหายทำให้มีการเจรย์ของโลกทำให้แนวทางการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้อย่างเป็นประสบการณ์คึกคักแต่เต็มไปด้วยความสมหวังว่าจะมีวันที่ความสามารถระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจะเป็นประโลมตนที่สืบสดแก่เป็นความสามารถระดับชาติ หนึบ่5สาย 588ws bonus